Blíží se 10. ročník Techtextil Russia

20. - 23. března, 2018

Techtextil Russia je jediná specializovaná výstava pro technické textilie, netkané textilie a ochranné oděvy v Rusku a zemích SNS. Každoroční akce se koná již tradičně na jaře v IEC Expocentre v Moskvě. Veletrh spojuje technologie pro celý řetězec tvorby textilu: od výběru

surovin a vybavení až po oděvní textilie pro všechny odvětví průmyslu. Návštěvníci se mohou těšit mimo jiné na několik podsekcí výstav: Inlegmash – mezinárodní výstavu pro textilní výrobu a zpracování, Interfabric – mezinárodní výstavu textilních materiálů a Legpromforum 2018 – mezinárodní fórum textilního průmyslu. 
Praha, 4. března, 2018