„První dojem“… jak vlastně funguje?

„První dojem“ formuje náš názor – ať už při hodnocení potenciálního partnera, produktu, služby nebo vizuálního sdělení.

Pět setin vteřiny, které tvoří první dojem, je čas téměř zanedbatelný, proto je pochopitelné, že neumožní spotřebiteli utvořit si názor na základě detailního obsahu vizuálního sdělení.

Přesto je tento krátký moment pro následná rozhodnutí nepostradatelný. Celý článek