Na co si nejvíce musí dávat pozor jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady?

Komentář připravil Bořivoj Líbal, řídicí partner mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal

Jedna z nejdůležitějších povinností, které výše uvedené osoby mají, je povinnost jednat za společnost s péčí řádného hospodáře. A co to vlastně je ta péče řádného hospodáře? Jednoduše řečeno jde o takové jednání za společnost, které v sobě snoubí dva prvky. Jednak nezbytnou loajalitu, jednak náležitou péči.

Nezbytná loajalita je jakási věrnost nejlepším zájmům právnické osoby, která vždy stojí nad zájmy osobními. Součástí loajality je mj. i povinnost mlčenlivosti či osobní výkon funkce. Celý článek

Shromažďujete informace o svých zákaznících?

25. května příštího roku vstoupí v účinnost nové nařízení EU týkající se ochrany osobních údajů („General Data Protection Regulation“ neboli zkráceně „GDPR“).

GDPR je nařízením Evropské unie, tedy přímo závazným právním předpisem bez nutnosti jeho další implementace do národního právního řádu ze strany členských států. GDPR tak nabyde účinnosti ve všech státech EU ve stejný okamžik a nahradí evropskou směrnici z roku 1995, která již nestačila regulovat technologický pokrok, který byl před více než dvaceti lety těžko představitelný. Celý článek