Geo-blocking v e-shopech končí

Neodůvodněné zeměpisné blokování omezovalo spotřebitele z Evropské unie v nákupech na zahraničních e-shopech. Obchodníci často odmítali prodat zboží nebo služby zákazníkům z jiných členských států, případně upravovali ceny podle toho, odkud objednávka přišla. A to už se nesmí.

Začátkem prosince vstoupilo v platnost evropské nařízení, jehož cílem je zabránit omezování zákazníků v rámci jednotného trhu podle jejich státní příslušnosti nebo místa bydliště. Míří především na on-line obchody a souhrnně se označuje jako nařízení proti geo-blockingu. Celý článek

Na co si nejvíce musí dávat pozor jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady?

Komentář připravil Bořivoj Líbal, řídicí partner mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal

Jedna z nejdůležitějších povinností, které výše uvedené osoby mají, je povinnost jednat za společnost s péčí řádného hospodáře. A co to vlastně je ta péče řádného hospodáře? Jednoduše řečeno jde o takové jednání za společnost, které v sobě snoubí dva prvky. Jednak nezbytnou loajalitu, jednak náležitou péči.

Nezbytná loajalita je jakási věrnost nejlepším zájmům právnické osoby, která vždy stojí nad zájmy osobními. Součástí loajality je mj. i povinnost mlčenlivosti či osobní výkon funkce. Celý článek

Obchodní podmínky: na co si dát pozor

V každém obchodním vztahu by měla být pro obě strany jasně definována práva a povinnosti, které přispějí ke snadnému řešení případných problémů.

Týká se to i obchodních podmínek, jejichž úpravu nalezneme v občanském zákoníku.

Ať už se budeme bavit o obchodních podmínkách mezi podnikateli navzájem nebo ve vztahu podnikatel a spotřebitel, je potřeba brát v potaz fakt, že naše právní úprava vychází z formálního pojetí obchodních podmínek. Celý článek

Textilní a oděvní průmysl vloni rostl již osmým rokem

Už se pomalu stává tradicí, že textilní a oděvní průmysl přidá každý rok nějaké to procento k růstu svých tržeb. Zřejmě tomu nebylo jinak ani v loňském roce. Alespoň data za prvních jedenáct měsíců to naznačují. Nicméně celkový pohled na toto odvětví nevyznívá pouze jen optimisticky, ale vyvolává také některé otázky do budoucnosti.

Při srovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostly tržby v textilním průmyslu u firem s dvaceti a více zaměstnanci o 3,4 procenta a v průmyslu oděvním o 1,9 procenta. Celý článek

Reklamace vadného zboží dle občanského zákoníku

Důležité je, kým bylo zboží zakoupeno a kým prodáno

Nový občanský zákoník obsahuje v rámci ustanovení věnujících se koupi i zvláštní pododdíl speciálně upravující prodej zboží v obchodě.

Ačkoliv bylo záměrem zákonodárce, aby byl občanský zákoník lépe uchopitelný a srozumitelný laické veřejnosti, vyvolává právě tento pododdíl někdy zbytečné debaty na portálech zabývajících se ochranou spotřebitelů. Celý článek

Silver economy

Možnost, kterou firmy zatím nevyužívají

Měsíc říjen začíná od roku 1991 Mezinárodním dnem seniorů, který na 1. 10. vyhlásila OSN. Obyvatelstvo ve vyspělých zemích stárne a mění se i tradiční věková pyramida, ve které mladí převládají nad staršími. Pro marketing obchodníků i dodavatelů tak vzniká zcela nová výzva.

Světový potravinářský průmysl přichází ročně o desítky miliard eur či dolarů tím, že jeho nabídka opomíjí seniory, tedy spotřebitele 65+. Celý článek

Bezpečnost v obchodě z pohledu legislativy

Co si bezpečnostní agentura může dovolit vůči zákazníkovi

Každý z nás se již alespoň jednou setkal s pracovníkem nebo pracovnicí bezpečnostní agentury, a to například v obchodech, na sportovních kláních, festivalech, či při jiných příležitostech.

Obvykle se do křížku s takovými pracovníky člověk jen tak nedostane, a pokud přece jen ano, je z nastalé situace natolik zaskočen, že ani netuší, jaká má vlastně práva. Celý článek