Vyšla publikace CZECH TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY 1993-2017

Publikace obsahuje ročenku mapující vývoj a trendy českého TO průmyslu za období 1993-2017 a katalog českých textilních a oděvních výrobců, který je vytvářen ve spolupráci ATOK, CLUTEX – Klastr Technické textilie a ČTPT – Česká technologická platforma pro textil. Katalog je vydán v tištěné i elektronické podobě a pouze v angličtině, jakožto materiál určený pro propagaci v zahraniční. Část nákladu katalogu je poskytnuta MZV k distribuci na zastupitelské úřady. Zbytek bude k dispozici firmám (3 ks na firmu) a k propagaci na veletrzích a zahraničních podnikatelských misích.

V Praze, 17. června, 2018