TextilEco pořádá Týden pro UNICEF

Společnost TextilEco a.s., která se zaměřuje na sběr nepotřebného oblečení, i tento podzim spolupracuje s UNICEF Česká republika na společné kampani. Týden pro UNICEF probíhá od 16. 10. do 21. 10. 2017 ve třech prodejnách Genesis v Praze. Během tohoto týdne věnuje TextilEco a.s. jednu čtvrtinu z každého prodaného výrobku na podporu vzdělávacích programů UNICEF pro děti v nejchudších zemích světa.
Společnost TextilEco a.s., provozovatel sítě obchodů Genesis, znovu navazuje na spolupráci s UNICEF Česká republika, které od května 2016 poskytla finanční dar v celkové výši 574 913 Kč. Aktivitám UNICEF je společnost TextilEco a.s. dlouhodobě nakloněna. Během informační kampaně Týden pro UNICEF jsou přímo podpořeny jejich aktivity, TextilEco a.s. tak přispívá k rozšiřování povědomí o UNICEF mezi českou veřejností. Během tohoto týdne putuje celkem 25 % z ceny každého zakoupeného kusu v pražských prodejnách Genesis na podporu vzdělávacích programů UNICEF.

Anna Smolíčková z TextilEco a.s. k akci dodává: „Domnívám se, že kampaň bude úspěšná a má velký potenciál do budoucna. V průběhu první kampaně byla veřejnost překvapena, při druhé kampani byla zvědavá a dnes registrujeme touhu lidí se aktivně zapojit a pomáhat.“

UNICEF (Dětský fond OSN) vznikl bezprostředně po 2. světové válce v roce 1946. Jejich programy zajistily přežití celé generace dětí v poválečné Evropě, včetně tehdejšího Československa. Od počátku směřuje UNICEF pomoc do zemí, kde je situace dětí nejhorší. Trvale působí ve všech krizových oblastech světa – v Sýrii, Iráku, Jižním Súdánu nebo Severní Koreji. Jejich programy cílí na trvalé odstranění příčin problémů a intenzivně spolupracují s místními komunitami a dobrovolníky, aby byla pomoc co nejefektivnější.

Cílem společnosti TextilEco a.s. je sběr použitých oděvů, obuvi, hraček i bytového textilu. Ve spolupráci s městy, obcemi a soukromými společnostmi tyto věci vracejí různou formou zpět lidem k opětovnému použití. Řadu let tak dávají lidem možnost, aby se dobrovolně podíleli na snižování objemu odpadů, který každý z nás denně vytváří. Díky své činnosti se podílejí na snižování uhlíkové stopy. Smysluplně prodlužují životní cyklus oděvů, jelikož se nemusejí znovu vyrábět. S nadšením podporují neziskové projekty informující o tom, že lidé nemusí být lhostejní k nepotřebným věcem.

„Všechno, s čím společnost TextilEco a.s. pracuje, je v první řadě nevyčerpatelný zdroj energie. Zasluhuje ale nekonečnou údržbu, úctu a pokoru při své správě. Jen tak se mohou nepotřebné věci od lidí vrátit zpět do společnosti těm lidem, kterým budou opět pomáhat a přinášet radost a nadšení,“ dodává Anna Smolíčková.

Praha, 17. října 2017