Společnost C&A i nadále vede v oblasti biobavlny

Společnost C&A je podle zprávy Preferovaná vlákna a srovnání materiálů (Preferred Fibers and Materials Benchmark Report) vypracované neziskovou organizací Textil Exchange v roce 2017 opět na prvním místě jako největší světový uživatel certifikované organické bavlny. V roce 2016 bylo 33 procent bavlněného oblečení prodaného společností C&A vyrobeno z certifikované biobavlny. Podle odhadu organizace Textil Exchange společnost C&A ušetřila prodejem výrobků z certifikované bavlny 136,8 miliard litrů vody, zabránila použití 125 976 kilogramů pesticidů, zlepšila kvalitu půdy na více než 139 973 hektarech a snížila emise ekvivalentu CO2 o 58,6 milionů kilogramů.

Kromě biobavlny je společnost C&A také hodnocena jako třetí největší uživatel ekologičtěji pěstované bavlny, včetně bavlny získávané v rámci programu Better Cotton Initiative (BCI).

V roce 2016 společnost C&A také obsadila vedoucí místo v oblasti preferovaných umělých buničinových vláken (Man Made Cellulosic fibres), včetně Viskózy, Modalu a Lyocellu, a prokázala tím svoji snahu o získávání vláken bez kácení staletých a ohrožených lesů a v souladu s iniciativou Canopy Style Initiative.

Společnost C&A je průkopníkem v tomto průmyslovém odvětví v oblasti používání biobavlny, a je tomu již více než deset let, co ve své kolekci uvedla na trh první výrobky z biobavlny. V roce 2016 bylo více než 33 % bavlněných výrobků prodávaných společností C&A certifikováno podle různých norem, jako Organic Content Standard (OCS) nebo Global Organic Textile Standard (GOTS). Navíc bylo 20 % celkového objemu bavlny nakoupeno jako „lepší bavlna” (Better Cotton).

Ve srovnání s klasickou bavlnou má biobavlna mnohem menší dopad na životní prostředí. Při jejím pěstování nejsou používány pesticidy, umělá hnojiva ani geneticky modifikované organismy (GMO), takže biobavlna spotřebuje až o 91 procent méně vody a snižuje potenciál globálního oteplování o 46 procent. Biobavlna však tvoří pouze zlomek světové produkce bavlny. Proto C&A úzce spolupracuje s C&A Foundation a partnery na celé zeměkouli s cílem pomáhat zemědělcům překonávat překážky, které jim brání rozšiřovat pěstování biobavlny. Například v roce 2009 C&A byla jedním ze zakladatelů sociálního podniku CottonConnect, jehož cílem je propojovat značky a maloobchodní prodejce a zemědělce a tím vytvářet transparentní dodavatelské řetězce, předávat zemědělcům informace o agroekonomických postupech, rozšiřovat možnosti jejich obživy a podporovat silné zemědělské komunity.