Nájemné v obchodních centrech výrazněji reaguje na zrychlující růst obratu

Podle výsledků nejnovějšího průzkumu CBRE Shopping Center Indexu, který každoročně sestavuje společnost CBRE, světový lídr v sektoru komerčních realitních služeb, zrychlilo v minulém roce oproti roku 2016 mnohonásobně meziroční tempo růstu nájemného v obchodních centrech – z 0,3 % na 5 %. Průměrný obrat se meziročně zvýšil o 8,6 %, rostl tedy přibližně o 1,5 percentního bodu rychleji než v roce 2016. Návštěvnost nákupních center i procento neobsazených prostor zůstaly meziročně na přibližně stejné úrovni.

 V roce 2016 zaznamenala analýza CBRE první mírné zvýšení nájmů v obchodních centrech po několika letech – o 0,3%, tento trend v minulém roce výrazně posílil, když nájemné meziročně stoupalo desetkrát vyšším tempem, tedy o 5 %. „Přes citelné zrychlení tempa růstů, vývoj nájmů stále výrazně zaostává za růstem obratů obchodníků – ten se v posledních třech letech pohyboval v rozmezí 7,1 až 8,6 % ročně. Růst nájmů se navíc liší podle oboru a velikosti prodejny – v minulém roce byl nejvýraznější u specializovaného maloobchodu (9,4 %) a u velikostně nejmenších a největších prodejen (o 7,6 %, respektive 7 %),“ vysvětluje Klára Bejblová, Head of Research & Consulting – Associate Director, společnosti CBRE.

Čísla Shopping Centre Index ukazují, že českému maloobchodu se, podobně jako celé ekonomice, v posledních letech daří. V celé České republice (včetně Prahy) rostou tržby stabilně od roku 2014, v regionech pak od roku 2015. Rekordmanem je segment potravin a nápojů, k jehož více než pětinovému (20,2 %) meziročnímu růstu přispěly zejména provozovny rychlého občerstvení (fast food). „Růst obratu rychlého občerstvení souvisí zejména s poptávkou po komplexnější nabídce služeb v nákupních centrech, jež zahrnuje i stravování a trávení volného času. Řada nákupních center proto na tyto oblasti zaměřila a objevují se i zcela nové koncepty,“ vysvětluje Katarína Brydone, Head of Retail, společnosti CBRE.

Růstu obratu přes deset procent dosáhly prodejci elektroniky (+11,4 %) a také segment služeb (10,9 %), který táhly zejména cestovní kanceláře (+39 %). Lehce podprůměrného (+7,6 %), zároveň ale silnějšího růstu než v roce 2016 dosáhl módní segment, na který připadá vůbec největší podíl prodejní plochy – 37 %. Pouze mírný růst (1,1 %) zaznamenali prodejci sportovního zboží a jediným segmentem, jehož průměrný obrat v roce 2017 mírně klesal (-0,9 %), bylo vybavení domácnosti a nábytek.

V Praze, 7. července 2018