Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2017

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2017 dosáhl  55,3 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. V textilním průmyslu rovněž došlo k růstu počtu zaměstnanců a také mezd. V oděvním průmyslu pak došlo k mírnému snížení počtu zaměstnanců, mzdy však rostly také.

 

Prodej

Na základě výsledků za rok 2017 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 55,3 mld. Kč. Z toho 47,7 mld. Kč v textilním sektoru a 7,5 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 2,8 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 3,1 % a oděvní průmysl zvýšením tržeb o 0,8 %.

Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2017 v TOP úrovně 33,5 tis. zaměstnaných osob, což představuje růst o 0,1 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala nárůst na 22,4 tis. zaměstnaných osob, to je o 0,4 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl naopak zaznamenal pokles počtu zaměstnaných osob na 11,1 tis., což je o 0,5 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2017 hodnoty 21,7 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 24 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 6 800 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku 2017 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 130 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (680 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 2,7 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 1,3 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku, avšak především menší firmy s 20 – 49 zaměstnanci mají s produktivitou problém. Naopak u výrobců s 50 a více zaměstnanci se produktivita oproti roku 2016 výrazně zvýšila, a to o 7,6 %, přičemž tento nárůst byl vyšší než nárůst tržeb v tomto segmentu (o 4,1 %).

Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2017 rostl oproti stejnému období roku 2016 významně zvláště u oděvního zboží, a to o 17,2 %, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě textilního zboží nárůst vývozu představoval 4,2 %, objem dovozů pak vzrostl o 1,7 %. Za této situace si textilní průmysl nadále udržuje kladnou bilanci zahraničního obchodu, i když celková bilance textilního a oděvního průmyslu je bohužel záporná. Zdroj: ATOK

Praha, 20. února, 2018