5KV aneb 5 let umění a designu v Kvalitáři

Jaký je vztah mezi současným uměním a designem? Právě této problematice se věnuje výroční výstava Kvalitáře s názvem 5KV, která je k shlédnutí do 22. listopadu tohoto roku. Prostřednictvím více než dvou desítek exponátů od zahraničních i českých autorů se kurátoři zabývají vzájemným ovlivňováním těchto oborů. „Výstava se vztahuje k problematice prostupování umění a designu. Dělena bude do dvou částí; v první budou představena současná

díla autorů, kteří se různým způsobem dotýkají obou disciplín, ať už z hlediska teoretického, vizuálního nebo i z pohledu samotného provozu,“ přibližuje pojetí výstavy kurátorka Monika Čejková. Druhá část je pak věnovaná konkrétnímu příkladu z historie, kdy došlo ke skutečnému prolnutí těchto oborů, a to dialogu mezi Alessandrem Mendinim a Milanem Knížákem. Alessandro Mendini, věhlasný italský designér a zakladatel skupiny Alchimia, navštívil v osmdesátých letech v Praze tehdy neoficiálního umělce Milana Knížáka. Mendini obdivoval Knížákův nábytek, který byl později vystaven i v  milánské galerii Alchimia. Jejich vzájemná konfrontace se zamýšlí nad mnohými principy a okolnostmi, které konkrétní tvorbu označují jako umění nebo design.

Dvojice kurátorů – Monika Čejková a Adam Štěch – se soustředila na výběr exponátů z minulosti i dnešní doby, na kterých je patrné, jak design ovlivňoval a ovlivňuje umění a naopak. Podařilo se jim získat významná jména světové umělecké scény, jako je například italské designérské studio Atelier Biagettirakouského designera Roberta Stadlera, amerického autora Mishu Kahna nebo abstraktní malířku Sarah Crowner. Ty doplňují čeští autoři Federico Diáz, Jakub Berdych, Romana Drdová a další. Vzniká tak dialog mezi díly, jež jsou funkční, ale zároveň se pohybují v oblasti volného uměleckého vyjádření. Výstava tak představí vůbec poprvé díla renomovaných zahraničních tvůrců, nabídne ale také zamyšlení, kam může směřovat současné umění a design.

Výstava připravená u příležitosti pětiletého výročí Kvalitáře logicky navazuje na její dlouhodobou snahu protínat design, umění a architekturu. Zastoupeny budou práce inspirované například ikonickými designovými produkty, módou nebo grafickým designem. Výstava polemizuje s potřebou a aktuálností dělení těchto oborů. Záměrně chce diváka částečně zmást, aby si vytvořil vlastní pohled na to, co je vlastně umění a co design. Popisuje realitu prostřednictvím konkrétních projevů a nabízí téma k další diskuzi. Adresa: Kvalitář, Senovážné nám. 17, 110 00 Praha 1.

Praha, 28. října, 2017