Jak si vedl Lindex v roce 2018 v oblasti udržitelnosti

Společnost Lindex zveřejnila report udržitelnosti. Oproti minulým letům ho podstatně zkrátila a zjednodušila, aby usnadnila lidem orientaci ve výsledcích. Hned na první straně se pyšní tím, že 96 % používané bavlny je bio a celkově 55 procent veškerého zboží pochází z udržitelných zdrojů. Na co dalšího se v minulém roce řetězec soustředil?

Rovnocenné pracovní podmínky a recyklace

Značka se ve svém reportu udržitelnosti z velké části věnovala budoucnosti, do které složila několik slibů. Ještě předtím však zveřejnila své oficiální výsledky za rok 2018. Mezi důležité aspekty, kterým Lindex předchozí rok věnoval patřil tzv. zvyk jedné tašky, výsledky tvrdí, že pouze 30 % zákazníků si v prodejnách Lindex zvolilo koupit tašku. Ve spolupráci s UNIFI se řetězci povedlo zrecyklovat 16 miliónů PET lahví na polyester, který bude využit v nových kolekcích oblečení a doplňků Lindex. Společnost se zároveň stará o 35 továren a více jak 75 000 pracovnic, kterým se snaží zařídit rovnocenné pracovní podmínky a jejich lepší úroveň. V roce 2018 přišel Lindex také s několika novými projekty. Jedním z nich je WaterAid, který se zasazuje o zlepšení dostupnosti k čisté pitné vodě v Bangladéši.

Budoucnost

Kroky do budoucnosti společnost rozčlenila do třech hlavních oblastí. První z nich se stala podpora žen. Pod tou Lindex zamýšlí zajištění rovnocenných pracovních podmínek, zmenšení diskriminace na základě těla a váhy a podporování udržitelného životního stylu.

Do druhé kategorie pod názvem respekt k planetě Linde řadí omezení dalšího znečišťování ovzduší, následování principu cirkulární ekonomiky a zodpovědné používání vody. Do roku 2030 se společnost bude snažit snížit své CO2 emise o 30 %. A už v roce 2025 chystá vyrábět a tvořit výhradně z recyklovaných materiálů.

Třetí kategorií je obhajování lidských práv a jejich zachování.

Všechny podrobné cíle a snahy společnosti si můžete nastudovat v oficiálním Sustainability Report 2018.  

Napsat komentář