Na co si nejvíce musí dávat pozor jednatel, člen představenstva nebo dozorčí rady?

Komentář připravil Bořivoj Líbal, řídicí partner mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal

Jedna z nejdůležitějších povinností, které výše uvedené osoby mají, je povinnost jednat za společnost s péčí řádného hospodáře. A co to vlastně je ta péče řádného hospodáře? Jednoduše řečeno jde o takové jednání za společnost, které v sobě snoubí dva prvky. Jednak nezbytnou loajalitu, jednak náležitou péči.

Nezbytná loajalita je jakási věrnost nejlepším zájmům právnické osoby, která vždy stojí nad zájmy osobními. Součástí loajality je mj. i povinnost mlčenlivosti či osobní výkon funkce.

Náležitá péče pak zase znamená jakousi nezbytnost rozumně využít dostupné informační zdroje. Člen orgánu tak nemusí být specialistou na danou problematiku, nejedná se totiž o odbornou péči, ale o péči náležitou, tedy je třeba, aby byl schopen adekvátně zhodnotit a rozpoznat, zdali problému, o kterém rozhoduje, rozumí, a pokud ne, najmout si na to odborníka, který mu s rozhodnutím pomůže.

Jinými slovy, v rámci jednání s péčí řádného hospodáře nejde o odpovědnost za výsledek, tedy to, jestli ono manažerské rozhodnutí dopadlo dobře nebo špatně, ale to, zdali bylo rozhodnutí vykonáno s řádnou péčí, tedy kvalifikovaně.

Obchodní riziko tu totiž vždy bude, jedná se přece o podnikání, které v sobě podnikatelské riziko zahrnuje už samo o sobě. Nelze tak sankcionovat někoho za to, že rozhodl špatně, ale zákon se zde snaží zabránit šlendriánu, nekompetentnosti či dokonce podvodům. Je tak potřeba být schopen vždy dokázat, že jsem jako statutár k takovému rozhodnutí měl důvod a čím toto mé rozhodnutí bylo objektivně podloženo.

Své pravomoci statutára mohu pravidelně dále delegovat třeba na HR, účetní, právní nebo PR oddělení, ale to mě zbavuje odpovědnosti z poručení péče řádného hospodáře pouze v případě splnění tří podmínek. Za prvé, že jsem si řádně vybral někoho, kdo tomu rozumí. Za druhé, že vybrané osobě poskytuji součinnost a vedení zajistím, že má přístup k potřebným podkladům a informacím. Za třetí, vykonávám nad osobou v nezbytné míře kontrolu.

Na závěr si dovolím několik praktických rad:

  • Pokud něčemu nerozumíte, najděte si odborníka, který se na danou oblast specializuje. Tím nemám na mysli pouze advokáta, ale třeba znalce, odhadce, kontrolora kvality.
  • Schovávejte si kopie materiálů, které sloužily jako podklad pro vaše rozhodování, i když vaše funkce již končí, vaše odpovědnost totiž za dobu, po kterou jste ve společnosti působili, přetrvává.
  • Pokud jste členem kolektivního orgánu a nehlasujete pro návrh, jehož přijetí zjevně porušuje péči řádného hospodáře, nemusíte být samo o sobě z obliga, pokud při hlasovací rozpravě dostatečně a průkazně nepřesvědčujete ostatní členy, kteří pro návrh hlasují.
  • Pokud nastupujete do společnosti jako nový statutár a zjistíte, že váš předchůdce či současný kolega porušoval péči řádného hospodáře, máte povinnost jej žalovat, v opačném případě se porušení péče řádného hospodáře dopouštíte sami, čímž vám vzniká odpovědnost za porušení péče řádného hospodáře.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 7-8.2018…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *