Inovace, originální řešení a kreativita

Aneb jak kreativní proces ovlivňuje „problem-solving“.

Kreativitu si často spojujeme jen s uměním, ale v globálním měřítku se tento termín používá ve všech oborech.

Je to proces generování nových řešení, možností nebo alternativ, které přinášejí výsledky, jsou originální a nesou v sobě určitou hodnotu. Existují vyzkoumané mozkové procesy, které ke kreativním výsledkům přímo vedou, a – pokud se skutečně jedná o kreativitu – jsou originální svým výsledkem i hodnotou.

Obecně si lidé spojují slovo kreativita s uměleckou tvorbou. Ano, umění a kreativita tvoří spojené nádoby, ale pouze ve smyslu originálních řešení určité hodnoty. Umění potřebuje proces kreativity, stejně jako každý jiný obor k tomu, aby se mohl vyvíjet (zdravotnictví, technologie atd.).

Proces kreativity spočívá hlavně v uvažování z pohledu inovace a funkce, nikoli pouze v estetické hodnotě jakéhosi nedefinovatelného vizuálna. Lze díky ní totiž vyřešit jakoukoli záležitost, otázku či problém. Často očividná řešení totiž nejsou řešeními, ale spíše bloky na cestě k úspěchu. Většina z nás si představuje kreativitu jako naprosto neřízenou, intuitivní činnost. Výzkumy mozku naproti tomu ukazují, že první stádium kreativního procesu spočívá v naprosté soustředěnosti na danou otázku či problém.

Zaměřit se na řešení specifické otázky

První síť, kterou potřebujeme pro kreativní proces „zapojit“, je síť exekutivní pozornosti, která může být synonymem pro soustředěnou pozornost na problém nebo myšlenku a na vytvoření hlavní otázky, která nám dopomůže k řešení. Ve stejnou chvíli je také nutné si ověřit, zda odpověď na danou otázku náš problém skutečně vyřeší, v čemž je potřeba být co nejspecifičtější. Právě správně položená otázka je totiž nezbytným základem a klíčem pro efektivnost celého kreativního procesu. Je to velmi podobné jako s testy ve škole. Často jsme dělali chyby jen proto, že jsme se dostatečně nesoustředili na vlastní zadání.

Nečinný mozek?

Všichni známe chvíle, kdy máme pocit, že náš mozek funguje jakoby na záložní zdroj. Tiše si vandruje po světě, zatímco my po dobrém jídle hledíme takzvaně „do nikam“ nebo děláme jen mechanické úkony. Zdálo by se, že skutečně o ničem nepřemýšlíme, ale výzkum říká, že když je v provozu výchozí síť mozku, zaznamenáváme navzdory jakési pocitové letargii vysokou mozkovou aktivitu. Zatímco původně si vědci mysleli, že jde o klidové stádium funkce mozku, díky náhodnému experimentu se ukázalo, že v tomto módu mozek pracuje stejně efektivně, nebo dokonce ještě efektivněji, než když se soustředíme na specifickou úlohu. Rozdíl je v tom, že je nasměrován čistě na vnitřní podněty.

Výchozí síť mozku je užitečná zejména ve druhé fázi kreativního procesu, neboť skenuje alternativy, užitečné pro danou myšlenku či vyřešení klíčového problému. Vytváří simulace, prochází paměť a hledá předchozí zkušenosti, které mohou být k danému problému relevantní, a promítá si možná řešení a alternativy. Pro nastavení kreativního procesu je tato síť naprosto zásadní.

Obě sítě přispívají ke kreativnímu procesu stejně efektivně, ale je potřeba je používat odděleně a postupně, neboť nedokážou fungovat zároveň.

AHA moment

Třetí z mozkových sítí je tzv. síť klíčových stop. Tato síť nepřetržitě skenuje a monitoruje vše, co se děje ve všech oblastech našeho mozku, v našich smyslech apod. V okamžiku, kdy zaznamená významnou alternativu, pošle ji do našeho vědomí… A tomu říkáme „AHA“ moment. Přesně proto je dobré nosit u sebe neustále malý záznamník a tužku (jako to dělali všichni inovátoři) a být připraveni tyto myšlenky zapsat. Dnes nám mohou situaci ulehčit chytrá mobilní zařízení. Osvojit si rutinu jejich zaznamenávání nebylo nikdy v minulosti snazší.

Najít vhodná řešení napomáhá mozku též bdělé snění (tzv. daydreaming), a to hlavně ve smyslu kreativního přemýšlení nebo soustředěných přání. Stejně tak je tomu i se spánkem. V něm totiž náš mozek znovu prochází uplynulým dnem a hodnotí situace, které zpracovával v jeho průběhu. I v tomto případě je vhodné mít v dosahu vhodný záznamník. Neobvyklá a kreativní řešení totiž přicházejí často hned po probuzení.

V neposlední řadě nám pak v úsilí o zvýšení efektivity tvůrčího myšlení mozku napomáhá střední úroveň hluku okolního prostředí. Ukázalo se totiž, že zcela tiché prostředí může být pro kreativní proces mozku méně efektivní.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 7-8.2018…

Napsat komentář