Symboly jsou pro spotřebitele důležité

GINETEX, mezinárodní asociace pro značení textilu symboly údržby, provedl na přelomu roku 2016/17 rozsáhlý průzkum chování Evropských spotřebitelů ve vztahu k textilním produktům a symbolům údržby.

Studie byla zpracována za účasti šesti různých Evropských zemí a to z Německa, Velké Británie, Francie, Itálie, České republiky a Švédska. Průzkumu se účastnilo celkem 6000 osob v různých věku 18 – 65 let.

Výsledky studie jsou velmi zajímavé a to jak z hlediska symbolů údržby, jejich existence na textilu, tak i z hlediska péče o textilní výrobky. Součástí průzkumu byly také otázky zaměřující se na údržbu šetrnou k přírodnímu prostředí.

Z výsledků například vyplynulo, že 80 % respondentů si odmítá koupit oděvy bez označení způsobem údržby. To je alarmující číslo zejména pro výrobce. Pro obchodníky je to významný impulz k tomu, aby po výrobcích požadovali správné značení uváděné na textilu.

Studie ukazuje, že 70 % Evropanů dodržuje instrukce pro správnou údržbu textilu ve formě symbolů údržby. Na celoevropské úrovni pak 57 % respondentů přiznává, že se symboly řídí často a 13 % dokonce, že tak činí vždy. Tyto údaje ilustrují význam symbolů údržby pro spotřebitele:

– 38 % uvádí, že se těmito pokyny řídí na prvním místě zejména proto, aby předešli problémům při praní (například srážení)

– 31 % se jimi řídí z důvodů, aby své oděvy ošetřovali správně a zajistili si tak jejich dlouhodobou živostnost. Tento důvod uváděli na druhém místě.

Celkově považují Evropané etikety, na kterých jsou umístěny informace o vhodné údržbě, za příliš velké a 62 % je odstřihuje, protože jim etiketa dráždí pokožku. Dalších 55 % má pocit, že jsou etikety příliš dlouhé a nepohodlné. Tyto výsledky se samozřejmě v jednotlivých evropských zemích liší.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 7-8.2018…

Napsat komentář