Komunikační DESIGN – neurodesign v praxi

Neurodesign – akademická sestra praktického designu – pomáhá v našem úsilí vytvářet efektivní vizuální sdělení k zacílení našeho cílového zákazníka.

Čím se neurodesign zabývá a jak může pomoci ve vytváření dobrého byznysu?

1. Processing fluency/Plynulost a rychlost zpracování informace

Cílem je, aby informace byla pro zákazníky co nejvíce intuitivní. Je tedy potřeba zajistit tzv. plynulost a rychlost zpracování informací. Hlavním předpokladem je způsob, jakým se nová informace předává.

Můžeme ji podat odborně, nebo familiárně – přesně tak, aby jí porozuměl kdokoliv, což znamená používat obecně známou nebo zjednodušenou terminologii a organizaci elementů na stránku tak, aby rychleji napomáhala dekódovat informace a reagovat na vizuální sdělení. V tomto úsilí napomáhá např. minimalistický design, umožňuje totiž pozorovateli vnímat informace popořádku a nikoli ve změti dalších elementů, které jsou často velmi nepotřebné, rušivé a plynulost zpracování informace zpomalují.

Čím tedy jednodušší a pro cílového zákazníka známější bude podání byť i velmi složité informace, tím jednodušší a rychlejší bude její pochopení a pak i následné rozhodnutí o koupi produktu či služby.

2. Selektivní pozornost, filtrování a klíčová vodítka

V otázkách soustředění jsou lidé často roztržití. Dokážou se ale soustředit na klíčovou informaci a odfiltrovat všechny ostatní. Tomuto jevu se říká selektivní pozornost. Budou se tedy věnovat pouze jedné věci a ignorovat všechny ostatní, pokud je dostatečně zaujmete nebo jim dáte specifické informace, na co se soustředit.

Pokud je tedy naším cílem, aby se klienti věnovali určité informaci, je potřeba klíčovou informaci významně zvýraznit a oddělit od informací vedlejších, nebo vedlejší informace do vizuálních sdělení vůbec nezahrnovat.

3. Multitasking

Je populární si myslet, že lidé mohou dělat více mentálních úkolů najednou, ale… multitasking je mýtus. Neurovědy potvrdily, že dokážeme rychle přepínat mezi jednotlivými úkoly – někdo rychleji, někdo pomaleji, ale nedokážeme vykonávat dvě mentální úlohy nebo úkoly najednou, podobně jako když při řízení auta s někým telefonujete. Problém totiž není v samotném fyzickém držení telefonu, ale ve vykonávání dvou mentálních činností najednou – telefonování a řízení.

Je nutné se vyhnout tomu, abychom poskytovali informace v takové formě, která nutí zákazníka vykonávat více úkolů najednou. Efektivním pravidlem je jedno sdělení, jedna klíčová informace.

4. Mohu to sníst? Mohu s tím mít sex? Zabije mě to?

Čemu lidé nemohou odolat? Čemukoliv, co se hýbe, lidským obličejům, obrázkům jídla, sexu a nebezpečí, příběhům a… hlasitým zvukům. Věda nám představuje teorii tří mozků – nový mozek zahrnuje vědomí, uvažování a logické myšlení, střední mozek zpracovává emoce a starý mozek má největší zájem o naše přežití. Zajímá se tedy zejména o otázky – mohu to sníst, mohu s tím mít sex, zabije mě to? Z evolučního hlediska jsou tyto otázky nejdůležitější.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 5-6.2018…

Napsat komentář