Textilní a oděvní průmysl vloni rostl již osmým rokem

Už se pomalu stává tradicí, že textilní a oděvní průmysl přidá každý rok nějaké to procento k růstu svých tržeb. Zřejmě tomu nebylo jinak ani v loňském roce. Alespoň data za prvních jedenáct měsíců to naznačují. Nicméně celkový pohled na toto odvětví nevyznívá pouze jen optimisticky, ale vyvolává také některé otázky do budoucnosti.

Při srovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostly tržby v textilním průmyslu u firem s dvaceti a více zaměstnanci o 3,4 procenta a v průmyslu oděvním o 1,9 procenta.

Jestliže tento růst převedeme na celkovou částku tržeb, tak v textilním průmyslu představovala za sledované období 44,6 mld. Kč a v průmyslu oděvním 6,9 mld. Kč. Zohledníme-li ale inflaci v loňském roce, která se pohybovala kolem 2,5 procenta, reálné zisky za rok 2017 se poněkud relativizují. Přes zmíněný růst tak uvedené výsledky nelze považovat za úplně ideální a při hlubším rozboru je zřejmé, že potenciál růstu se v našem odvětví, pokud nedojde k významným změnám jak uvnitř firem, tak i v kvalitě podmínek pro podnikání u nás obecně, bude postupně snižovat.

Prvním varováním může být již to, že růst tržeb v textilním a oděvním průmyslu je pod celostátním průměrem. Další ne příliš optimistickou informací je to, že dynamika růstu produktivity práce je nižší než v případě růstu samotných tržeb.

Pokud bychom měli jmenovat nejvýznamnější faktory, které produktivitu práce ovlivnily a ovlivňují, tak by šlo o růst mzdových nákladů, častější obměnu zaměstnanců způsobenou jejich vysáváním firmami z jiných odvětví, takže nově příchozí nemají takovou zručnost a pracovní zkušenosti a je potřeba počítat s určitým časem na jejich zaučení a zapracování. Někde za odešlé pracovníky dokonce není náhrada vůbec, a není tedy ani možné přijímat nové zakázky.

Obrana proti tomuto stavu není nijak jednoduchá ani levná a pohybuje se někde mezi investicemi na úsporu pracovních sil, přenesením části výroby do levnějších evropských či mimoevropských destinací nebo, pokud si to firma může dovolit, zvyšováním mezd výměnou za vyšší produktivitu práce.

Ke konci loňského roku pracovalo v námi definovaném textilním a oděvním průmyslu (firmy nad 20 zaměstnanců) 33,6 tisíce osob, což je nepatrně více než v roce 2016. Nicméně pokud se podíváme jen na oděvní průmysl, tam se počet zaměstnanců ke konci loňského roku mírně snížil. Důvody tohoto snížení je v současnosti těžké definovat. Může se jednat o důsledek zvýšení efektivity práce v oděvním průmyslu, o důsledek přenesení práce do zahraničí nebo i pouze jen o důsledek daný specifiky statistického zjišťování.

Loňský rok byl rovněž poznamenán významným růstem mezd, který se nevyhnul ani našemu odvětví. Mzdové náklady v textilním průmyslu vzrostly o 8,3 procenta a v průmyslu oděvním o 5,7 procenta. Průměrná mzda v textilním průmyslu ke konci loňského roku činila 23 819 Kč a v oděvním průmyslu 17 145 Kč.

 

Pokračování článku a mnoho dalšího naleznete v aktuálním Fashion Retail 1-2.2018…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *